Warsztaty dla dzieci z KODA Kids

W jaki sposób uruchomić refleksję nad własnym otoczeniem, zrozumieć otaczającą nas przestrzeń, sformułować co do niej wnioski?

Coraz częściej dyskusja publiczna toczy się wokół przestrzeni w której żyjemy, którą współtworzymy, bo przecież przestrzeń to nie tylko architektura, to także świadomy i wrażliwy na estetykę użytkownik.Od kilku lat podczas Westivalu grupa KODA kids stara się poszerzać dziecięcą wrażliwość i kierować uwagę dzieci na odkodowywanie przestrzeni. Takiej edukacji nie znajdziemy w szkołach, szczypta teorii, zawsze w połączeniu z praktycznym działaniem przynosi wspaniałe efekty, zostawia ślad, tworzy narzędzia do odbioru i kształtowania przestrzeni. Wiedza i doświadczenie, które dzieci zdobędą podczas warsztatów przynoszą tą refleksję i stanowią źródło kolejnych inspiracji. A co najważniejsze ,to spotkanie stanowi wkład w budowanie bardziej świadomego swego otoczenia społeczeństwa.

Grupę KODA kids reprezentują: Aleksandra Rus, Katarzyna Zwolak, Edyta Waszak-absolwentki Politechniki Szczecińskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka, zajmujące się realizacją warsztatów architektonicznych dla dzieci i młodzieży a także prowadzące własną pracownię architektoniczną.

W ramach edukacji architektonicznej grupa KODA kids realizowała warsztaty, m.in. na festiwalu „Kids Love Design”(2012-2014) we współpracy z Fundacją Artmosphere, w Trafostacji Sztuki w Szczecinie (2014), w Pałacu Młodzieży w Szczecinie (2015), na festiwalu „Westival” (2013-2016) organizowanym przez SARP, we współpracy ze stowarzyszeniem Media Dizajn i Stowarzyszeniem „LAS Sztuki” w galerii „Tworzę się” oraz dla Gdynia Design Days w 2016 r. 

Zgłoszenia uczestników (kolejność zgłoszeń) pod adresem: kodakids@gmail.com
Podział na grupy wiekowe: sobota 8-12 lat, niedziela 5-8 lat.