Warsztaty dla dzieci z KODA Kids

W jaki sposób uruchomić refleksję nad własnym otoczeniem, zrozumieć otaczającą nas przestrzeń, sformułować co do niej wnioski? Coraz częściej dyskusja publiczna toczy się wokół przestrzeni w której żyjemy, którą współtworzymy, bo przecież przestrzeń to nie tylko architektura, to także świadomy i wrażliwy na estetykę użytkownik.Od kilku lat podczas Westivalu grupa KODA kids stara się poszerzać…