Wydarzenia

Wystawa główna – pokonkursowa
Projekty nadesłane na konkurs na zagospodarowanie Łasztowni w Szczecinie, Cielętnik obok Starej Rzeźni

• Wykład otwierający: RESET przestrzeni
Rewitalizacja poprzemysłowych brownfields na najlepszych zagranicznych przykładach – oprowadzanie kuratorskie po wystawie RESET; arch. Natalia Szcześniak

RESET – czyli jak ożywić zdegradowane przestrzenie?
W Sali „Róży wiatrów” wokół stołu o kształcie Łasztowni zaprezentowane zostaną różne udane „resety” przestrzeni – wielkie rewitalizacje zaniedbanych obszarów, które udało się przywrócić mieszkańcom. Jak zmienić poprzemysłowe „brownfields” w tętniące życiem dzielnice? Jakie funkcje wprowadzić, aby ukształtować różnorodne środowisko miejskie? Jak wyglądają takie miejsca w porównaniu przed i po projekcie rewitalizacyjnym?
Czy sukces z Lyonu, Genui czy Sztokholmu uda się powtórzyć na Łasztowni?
Autorzy: Natalia Szcześniak i Radosław Gajda, kuratorzy Westivalu 2017
Opracowanie graficzne: Anna Nowokuńska

Natalia Szcześniak i Radosław Gajda, autorzy najpopularniejszego programu o architekturze w Polsce: „Architecture is a good idea”. Od trzech lat gromadzą przed ekranami dziesiątki tysięcy widzów, by razem z nimi odkrywać najciekawsze dzieła architektury i urbanistyki w Polsce i Europie. Walory realizacyjne Architecture is a good idea zaowocowały nominacją do Grand Video Awards 2015, a edukacyjne – do nagrody portalu O.pl 2017. Ich program został dostrzeżony także zagranicą – największy światowy portal Archdaily zaliczył go do 12 najlepszych kanałów architektonicznych na świecie.

Człowiek w wielkim mieście – rola oznakowania graficznego w przestrzeni architektonicznej Anna Nowokuńska | architektka, graficzka
Przestrzeń architektoniczna dedykowana jest jej użytkownikom zgodnie z zaprogramowaną funkcją. Gdy forma i program obiektu są gotowe by ją pełnić, jeszcze użytkownicy muszą wiedzieć jak z niej korzystać. Dlatego nawet najlepiej  zaprojektowana oddana do użytku przestrzeń publiczna powinna być częścią wspólną dwóch dziedzin projektowania — architektonicznego i graficznego.

Problem poruszania się w przestrzeni architektonicznej należy rozpatrywać dwojako — od strony użytkownika przestrzeni, który stara się odnaleźć dokądś drogę; oraz od strony twórców i współtwórców przestrzeni, którzy tę drogę różnymi metodami wskazują. Dlatego z wayfindingiem (szukaniem drogi) nierozerwalnie związany jest wayshowing (pokazywanie drogi), i jedno nadaje sens drugiemu, jak pisanie i czytanie, czy gotowanie i jedzenie.

Mimo to, w powszechnej praktyce rola oznakowania graficznego jest marginalizowana — nie uwzględnia sie go w budżecie, nierzadko jedynie „dokleja się” grafikę do już wybudowanego obiektu. To marnuje jego potencjał. Podczas wystąpienia przedstawione i przeanalizowane zostaną udane przykłady wykorzystania tego potencjału w miejscach użyteczności publicznej poprzez zintegrowanie grafiki z architekturą.

BLOKI – Polska premiera filmu oraz spotkanie z autorami – Martą Zabłocką i Konradem Królikowskim
Film jest pierwszym w Polsce, długometrażowym, szerokim i wieloaspektowym obrazem poświęconym budownictwu mieszkaniowemu w Polsce od roku 56 do współczesności. Składają się na niego między innymi wywiady z architektami – najważniejszymi twórcami znanych polskich osiedli, lokatorami, krytykami architektury i historykami. Nie jest to film tylko o architekturze. Bloki przez dekady były różnie postrzegane przez kolejne pokolenia Polaków, były obiektem marzeń i miejscem, z którego się ucieka. W filmie są zapisem wielkich przemian powojennej Polski.

RESET PRZESTRZENI – warsztaty dla dzieci
W jaki sposób uruchomić refleksję nad własnym otoczeniem, zrozumieć otaczającą nas przestrzeń, sformułować co do niej wnioski?

Coraz częściej dyskusja publiczna toczy się wokół przestrzeni w której żyjemy, którą współtworzymy, bo przecież przestrzeń to nie tylko architektura, to także świadomy i wrażliwy na estetykę użytkownik.Od kilku lat podczas Westivalu grupa KODA kids stara się poszerzać dziecięcą wrażliwość i kierować uwagę dzieci na odkodowywanie przestrzeni. Takiej edukacji nie znajdziemy w szkołach, szczypta teorii, zawsze w połączeniu z praktycznym działaniem przynosi wspaniałe efekty, zostawia ślad, tworzy narzędzia do odbioru i kształtowania przestrzeni. Wiedza i doświadczenie, które dzieci zdobędą podczas warsztatów przynoszą tą refleksję i stanowią źródło kolejnych inspiracji. A co najważniejsze ,to spotkanie stanowi wkład w budowanie bardziej świadomego swego otoczenia społeczeństwa.

Grupę KODA kids reprezentują: Aleksandra Rus, Katarzyna Zwolak, Edyta Waszak-absolwentki Politechniki Szczecińskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka, zajmujące się realizacją warsztatów architektonicznych dla dzieci i młodzieży a także prowadzące własną pracownię architektoniczną.

W ramach edukacji architektonicznej grupa KODA kids realizowała warsztaty, m.in. na festiwalu „Kids Love Design”(2012-2014) we współpracy z Fundacją Artmosphere, w Trafostacji Sztuki w Szczecinie (2014), w Pałacu Młodzieży w Szczecinie (2015), na festiwalu „Westival” (2013-2016) organizowanym przez SARP, we współpracy ze stowarzyszeniem Media Dizajn i Stowarzyszeniem „LAS Sztuki” w galerii „Tworzę się” oraz dla Gdynia Design Days w 2016 r.

Zgłoszenia uczestników (kolejność zgłoszeń) pod adresem: kodakids@gmail.com
Podział na grupy wiekowe: sobota 8-12 lat, niedziela 5-8 lat.

Reuse Redevelop and Design – czyli jak Holendrzy podchodzą do dziedzictwa?
W Niderlandach wolna przestrzeń jest na wagę złota. Kraj jest gęsto zaludniony, odległości pomiędzy skupiskami ludzkimi są małe. Rezultatem zmian ekonomicznych i społecznych bywa, że wiele budynków traci swoje pierwotne funkcje: biura, farmy, kościoły, fabryki, magazyny, szkoły, stacje, sklepy, domy kultury, ratusze etc. stają się z biegiem czasu zbędne i pustoszeją. Jak Holendrzy podchodzą do tych budynków? Jak starają się wykorzystać na nowo, aby nie stracić ich pierwotnych walorów, a jednocześnie przystosować do nowych potrzeb i funkcji?
Autorzy: Paul Meurs i Marinke Steenhuis

Wykład: Michał Lech, socjolog, Stowarzyszenie Traffic Design – „Festiwal, po którym zostaje mniej”
Michał Lech – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Socjologia) oraz Universiteit van Amsterdam (Social Theory and Public Affairs). Od 2012 r. producent Festiwalu Traffic Design odbywającego się w Gdyni, w ramach którego powstały dziesiątki murali, rzeźby, designerskie szyldy dla rzemieślników, czy metaloplastyczne bramy do kamienic. Jako
marketing manager O/C studio, agencji zajmującej się marketingiem, public relations i społeczną odpowiedzialnością biznesu odpowiedzialny za kreację, relacje z kluczowymi klientami, produkcję i zarządzanie projektami.

Koncert zespołu BIRYŁO & ŁOPATKA
Kontynuacja tworu muzycznego FafaRara. Niezmiennie jest to projekt ewoluujący i otwarty. Otwarty pod względem składu i brzmienia. Elementem spinającym są piosenki i teksty Przemka Biryło – z założenia proste, krótkie, zwięzłe.
Jeszcze w tym roku ukaże się płyta zatytuowana właśnie: „BIRYŁO &”.
Piosenki zostały nagrane w Stobno Records. W nagraniach wzięli udział m.in. Krzysztof Łopatka, Borys Sawaszkiewicz, Kuba Fiszer, Paweł Rozmarynowski.

Na Westivalu’2017 BIRYŁO & – wystąpi we wcieleniu: BIRYŁO & ŁOPATKA.

Film The Competition | Konkurs
Zapraszamy na film „The competition” / „Konkurs”, który ukazuje kulisy konkursu na projekt Narodowego Muzeum Sztuki w Andorze. Do udziału w konkursie zaproszono pięcioro projektantów z całego świata – Frank Gehry, Jean Nouvel, Zaha Hadid, Dominique Perrault i Norman Foster.

Save

Save