Człowiek w wielkim mieście – rola oznakowania graficznego w przestrzeni architektonicznej

Wykład Anny Nowokuńskiej | architektki i graficzki

Przestrzeń architektoniczna dedykowana jest jej użytkownikom zgodnie z zaprogramowaną funkcją. Gdy forma i program obiektu są gotowe by ją pełnić, jeszcze użytkownicy muszą wiedzieć jak z niej korzystać. Dlatego nawet najlepiej  zaprojektowana oddana do użytku przestrzeń publiczna powinna być częścią wspólną dwóch dziedzin projektowania — architektonicznego i graficznego.

Problem poruszania się w przestrzeni architektonicznej należy rozpatrywać dwojako — od strony użytkownika przestrzeni, który stara się odnaleźć dokądś drogę; oraz od strony twórców i współtwórców przestrzeni, którzy tę drogę różnymi metodami wskazują. Dlatego z wayfindingiem (szukaniem drogi) nierozerwalnie związany jest wayshowing (pokazywanie drogi), i jedno nadaje sens drugiemu, jak pisanie i czytanie, czy gotowanie i jedzenie.

Mimo to, w powszechnej praktyce rola oznakowania graficznego jest marginalizowana — nie uwzględnia sie go w budżecie, nierzadko jedynie „dokleja się” grafikę do już wybudowanego obiektu. To marnuje jego potencjał. Podczas wystąpienia przedstawione i przeanalizowane zostaną udane przykłady wykorzystania tego potencjału w miejscach użyteczności publicznej poprzez zintegrowanie grafiki z architekturą.